is-kazalarina-dikkat-cektilerTürk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu (İKK) tarafından “İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü” adı altında yapılan açıklamada iş kazalarına dikkat çekildi.

TMMOB Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu Genel Sekreteri Şahabettin Doğan tarafından İnşaat Mühendisleri Odası Bodrum Temsilciği’nde yapılan açıklamada, 1992 tarihinde Zonguldak Kozlu’da yaşanan ve 263 madencinin yaşamım yitirdiği facianın yıldönümü olduğu hatırlatılarak, “2013 yılından bu yana her 3 Mart’ta ‘İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü’ etkinliğiyle ülkemizin kanayan yarası haline gelen iş cinayetlerine bir kez daha dikkat çekmeye çalışıyoruz. Ne yazık ki ülkemizde, emekçinin sağlığının, canının önemi yok. Önemli olan sermayenin daha fazla kar elde etmesi. Tüm parlak sözlere, devrimmiş gibi sunulan yasal düzenlemelere rağmen iş cinayetlerinde ortalama her gün 5 emekçi hayatını kaybediyor. Ülkemizin, çalışma yaşamı koşulları açısından hem hükümetin hem de kamuoyunun olağanüstü hassasiyetle üzerine eğilmesi gereken son derece olumsuz bir tablo ile karşı karşıya olduğu tüm açıklığı ile ortadadır” denildi.

6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu, iş cinayetlerine sonucu oluşan tepkilere karşı çıkartılmış bir ‘göz boyama’ yasasıdır’ diyen Doğan şöyle devam etti:

“Bu yasa ve bu yasa çerçevesinde yapılan düzenlemeler problemlidir. Bununla birlikte 4857 Sayılı İş Kanunu’nda yer alan ‘Telafi çalışması’, Denkleştirme’, ‘Çağrı üzerine çalışma’, ‘Kısmi süreli çalışma’, ‘Asıl işveren-Alt işveren ilişkisi’ başta olmak üzere kuralsız çalışma koşulları olduğu sürece işçi sağlığı ve iş güvenliği alanındaki düzenlemeler bir anlam ifade etmeyecektir. Sendikal örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılmadıkça, örgütsüz çalışma arttıkça işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda yol almak mümkün olmayacaktır.”

Haber: DHA

Paylaş
  • gplus
  • pinterest