siddetehayirOrtaca Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde çalışan doktor, hemşire ve sağlık memurunun şiddete maruz kalması hastane personeli tarafından protesto edildi.

Yapılan eylemde basın açıklamasını okuyan Acil Servis Doktoru Ayşe Binol, “Bugün burada toplanmamızın amacı, hepimizin malumu olduğu üzere 1 Şubat 2015 tarihinde saat 02:00 ‘de Acil Serviste çalışan arkadaşlarımızın yoğun çalışma koşullarına ve büyük özverili çalışmalarına rağmen uğramış oldukları şiddeti gündemleştirmek ve kınamaktır. Gece gündüz demeden yılın 365 günü halka nitelikli sağlık hizmeti vermek için çalışan sağlık personeline, bizlere yapılan sözlü ve fiili saldırılar gün geçtikçe şiddetini arttırmaktadır. Sağlık çalışanları olarak yapılan bu şiddet olayları karşısında toplumun bütün kesimlerini duyarlılığa davet ediyoruz. Şiddet ortamına zemin hazırlayan tüm olumsuzluklara karşı yasal önlemler alınmalıdır. Sağlık çalışanlarına ve tüm kamu personellerine saldırılar şiddetle cezalandırılmalıdır. Sağlıkta şiddete karşı hukuksal düzenlemeler yapılırken, meslek guruplarının, sendikaların ve sağlık yöneticilerinin görüşleri alınmalı, ortak politikalar belirlenmelidir. Toplumda söz sahibi olanlar; sağlık çalışanlarını itibarsızlaştıran, küçük düşüren, hedef gösteren üsluplardan ve açıklamalardan vazgeçilmelidirler. Sağlık ve diğer kamu sektöründe alınan tedbirlere ve caydırıcı uygulamalara rağmen hala şiddeti bir hak arama ve cezalandırma yolu olarak görmekten vazgeçilmelidir” dedi.

Haber: İHA

Paylaş
  • gplus
  • pinterest