bakanlik-tahsis-bodrumÇevre ve Şehircilik bakanlığı tarafından Bodrum’da birçok tesiste kaçak yıkımları yapılırken Turizm Bakanlığı ise yeni tesisler için tahsislere hazırlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, aralarında devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan “tescil harici” taşınmazların da olduğu alanları, 5 yıldızlı lüks otel yapımı için ihaleye çıkardı.

Bakanlığın ilanına göre, Antalya’nın Kemer Çamyuva, Göynük ve Tekirova turizm bölgelerinde 5 yıldızlı ve 500 ila bin yataklı otel yapmak isteyenlere devletin elindeki araziler tahsis edilecek. Antalya dışında da yine 5 yıldızlı olmak şartıyla Bodrum Gündoğan’da 550 yataklı, Sakarya Akyazı’da da orman içinde 18 delikli golf sahası ve 120 yataklı termal konaklama tesisi yapacak yerli ve yabancı yatırımcılara arazi tahsis edilecek.

Bakanlığın duyurular bölümünde yer alan turizm yatırımcılarına kamu taşınmazları tahsisi şartnamesi’nde  son başvuru tarihi olarak 4/11/2019 verildi.

https://yigm.ktb.gov.tr/TR-244022/turizm-yatirimcilarina-kamu-tasinmazi-tahsis-sartnamesi-.html

Aynı duyuruda Bodrum Gündoğan’da tahsise açılan alan ile ilgili şu bilgiler yer aldı.

58 MUĞLA BODRUM YALIKAVAK GÜNDOĞAN GÖLTÜRKBÜKÜ TURİZM MERKEZİ

İli : Muğla

İlçesi : Bodrum

Mahallesi : Gündoğan

Mevkii : Kızılburun 1/1.000 ÖLÇEKLİ BODRUM KUZEY YERLEŞİMLERİ UYGULAMA İMAR PLANI 59 BİLGİ FÖYÜ BULUNDUĞU YER MUĞLA BODRUM YALIKAVAK GÜNDOĞAN GÖLTÜRKBÜKÜ TURİZM MERKEZİ

MÜLKİYET : Hazine

TAHSİS SÜRESİ : 49 Yıl

PLAN DURUMU 1/1000 : Bodrum Kuzey Yerleşimleri Uygulama İmar Planı (Onama Tarihi: 14/8/1987)

PLAN KARARI : Konaklama Tesis Alanı

ÖZEL PARSEL YÜZÖLÇÜM (m²)

KULLANIM TÜRÜ EMSAL Y(EN ÇOK) (m) KAPASİTE 1 50.400(*) 5 Yıldızlı Otel 0.30 10.00 550 Yatak (*)

Tahsise konu 1 özel parsel numaralı taşınmazın mevcut onaylı İmar Planında yüzölçümü yaklaşık 41.148 m2 olup, bölgeye ilişkin Bakanlığımızda onay aşamasında olan İmar Planı teklifinin yürürlüğe girmesinden sonra bu taşınmazın yüzölçümü yaklaşık 50.400 m2 olacak ve sonraki tahsis işlemleri bu yüzölçüm üzerinden yürütülecektir.

ALTYAPI DURUMU Tahsise konu taşınmaz Bodrum ilçe merkezine yaklaşık 28 km mesafede yer almaktadır. Tahsise konu taşınmazın bulunduğu alanda elektrifikasyon bulunmamaktadır. İhtiyaca cevap vermeyen veya yenilenmesi gereken kentsel altyapı hizmetleri yatırımcıların maddi katkıları ile Belediye, Valilik ve/veya yatırımcı tarafından gerçekleştirilecektir. İşletme döneminin ihtiyacı olan telekomünikasyon ve elektrifikasyon tesisleri gerektiğinde yatırımcı tarafından yaptırılacaktır.

AÇIKLAMALAR VE GENEL ŞARTLAR

Tahsise konu 1 özel parsel numaralı taşınmaz; 19.380,94 m2 yüzölçümlü 640 ada 1 parsel numaralı taşınmazın yaklaşık 17.717,39 m2 ’lik kısmı ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki tescil harici yaklaşık 32.682,61 m2 yüzölçümlü taşınmazın toplamı olan yaklaşık 50.400 m2 ’lik alandan oluşmaktadır. (Tahsise konu 1 özel parsel numaralı taşınmazın mevcut onaylı İmar Planında yüzölçümü yaklaşık 41.148 m2 olup, bölgeye ilişkin Bakanlığımızda onay aşamasında olan İmar Planı teklifinin yürürlüğe girmesinden sonra bu taşınmazın yüzölçümü yaklaşık 50.400 m2 olacak ve sonraki tahsis işlemleri bu yüzölçüm üzerinden yürütülecektir.)

2) Tahsise konu taşınmazın büyüklüğü yaklaşık olarak verilmiş olup, ön izin aşamasında 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı doğrultusunda gerekli terk, ifraz ve tevhit vb. imar uygulamalarının yatırımcı tarafından yaptırılmasından sonra taşınmazın kesin yüzölçümü belirlenecek ve kesin tahsis bundan sonra yapılacaktır.

3) 640 ada 1 parsel numaralı taşınmazın üzerinde özel bir şirket tarafından beton yol, yeşil alan, çocuk parkı, toprak yol ve havuz yapılmak suretiyle 2.608,51 m2 ’lik kısmı işgallidir.

4) Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Turizm Yatırımı Belgesi ve Turizm İşletmesi Belgesi alınması gerekmektedir.

5) Tesisin tür, sınıf ve kapasitesine göre, toplam yatırım maliyeti aşağıda verilen formüle göre hesaplanarak tabloda verilmiştir: Toplam Yatırım Maliyeti = Yatak Sayısı X Tesisin Sınıfına Göre 2019 Yılı Birim Maliyeti TESİSİN TÜR VE SINIFI BİRİM MALİYETİ (TL/Yatak) KAPASİTE (Yatak) TOPLAM YATIRIM MALİYETİ (TL) 5 Yıldızlı Otel 170.504,00 550 93.777.200,00

6) Bu taşınmaz için yapılacak müzakerede teklif edilebilecek sosyal ve teknik altyapıya katılım payı en az 40.000.000,00-TL olup, müzakereye bu miktar üzerinden başlanılacaktır.

7) Bu taşınmaza ilişkin yapılacak müzakereye katılım için getirilmesi gereken kesin ve süresiz müzakere teminat mektubu tutarı en az 7.500.000,00-TL’dir.

Paylaş
  • gplus
  • pinterest